DELA

Gör ÅCA till ett aktiebolag

Det har aldrig varit speciellt lukrativt att vara mjölkbonde men så hårt som det är nu, har det troligen aldrig varit. Ett av livsmedelsklustrets hörnstenar, vårt eget mejeri ÅCA, vacklar då mjölkbranschen står inför stora utmaningar. Mjölkbönderna, som både är leverantörer och ägare till ÅCA, sliter hårt. Mjölkpriset är på grund av flera sammanfallande negativa faktorer lågt, så lågt att lönsamhetskalkylerna visar rött. Därtill har x-antal andelsägare valt att lämna ÅCA till förmån för annat mejeri (det ligger ingen värdering i det påståendet, snarare ett kallt konstaterande). Enligt lokalpressen har 4-10 lantbrukare behov av likviditetslån.

Som grädde på moset, vad gäller likviditetslånen, har det seglat upp en behörighetskonflikt mellan landskapsregeringen och jord- och skogsbruksministeriet. Frågan är förd till Högsta domstolen för avgörande. Självstyrelsepolitiskt är det helt korrekt men tidsmässigt innebär det en väntan på minst ett år för den som nu är i akut behov av lån.

Mitt förslag till ÅCA-ledningen är följande: Bredda ägarbasen och därmed det egna kapitalet. Omvandla andelsbolaget till ett aktiebolag. Se till att mjölkbönderna håller aktiemajoritet och låt oss andra som är intresserade av lokalproducerade kvalitativa produkter köpa oss en eller flera ”smörgåsaktier” i syfte att säkra mejeriets och därmed näringens fortlevnad.

För tydlighetens skull. Jag har som medlem i lagtingets finans-och näringsutskottet ingen extra insyn i bokföringen hos varken mjölkleverantörer eller ÅCA, däremot har jag en stark vilja att utveckla Åland.

Veronica Thörnroos (C)

Vice talman