DELA

Golfspelarna är Ålands lönsammaste turister!

Destinationsgolfen är den lönsammaste aktiviteten för åländsk turism. Enligt ÅSUB:s Rapport 2009:3, Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2008, genererar golfresorna i runda tal 2,5 gånger mer turistvaluta till Åland än till exempel nöje/avkoppling, evenemangs-, sportfiske-, cykel- och fritidsbåtsturism. Golfen ger också 70 % mer än affärsresenärerna. Det är ett faktum som turismbranschen utgår ifrån när de planerar för framtiden.
Jag vill utveckla verksamheter som ger ekonomisk utväxling i samhället, verksamheter som skapar jobb, lockar till privata nyinvesteringar, genererar företagsvinster och i förlängningen skatter till samhällsnyttan. När det gäller turism så är golf utan tvekan den bästa produkten. Den som påstår något annat vet inte vad han/hon talar om eller sprider medvetet falska uppgifter för att gynna sin egen sak.

Hur mycket förtjänar vi då på golfturisterna? Av ÅSUB:s rapport framgår att golfturistens landkonsumtion i snitt år 2008 var 140 euro per dygn. Till det ska emellertid läggas transport till och från Åland samt konsumtion ombord på färjorna.
Våra åländska rederier har bekräftat för mig att en golfresenär totalt genererar i storleksordningen 200 euro turistvaluta per dygn och därför är den överlägset intressantaste turisten.
Tobben Eliasson,
lagtingsledamot (c)