DELA

Golfsatsningen är nödvändig

Sedan 2003 har företrädare för det åländska näringslivet aktivt arbetat för etableringen av en ny, stark turistdragare, som skulle bidra till att göra Åland till en framstående golfdestination i Östersjön.
Behovet av att öka Ålands attraktionskraft som besöksmål ökar kontinuerligt. Samtidigt som konkurrerande destinationer i närregionerna har gjort kraftiga satsningar på turismen har utvecklingen på Åland varit jämförelsevis långsam. Det är vår gemensamma uppfattning att golfbanan i Godby/ Ämnäs är den i dag identifierade turismsatsning som har bäst förutsättningar att påverka den åländska turismen i en positiv riktning.

Det åländska näringslivet gick förra hösten samman för att kraftigt stöda ÅGKs satsning på en ny golfanläggning i Godby/ Ämnäs. Trots många försök att stoppa satsningen kvarstår näringslivets stöd. Vår samlade åsikt förblir att nämnda bana behövs. Och den behövs nu.
Några argument:
” Golf är en viktig säsongsförlängare och en enkel produkt att paketera och sälja
” Golfresenären är den kundgrupp som spenderar mest per person under sin vistelse på Åland
” Godby/ Ämnäsbanan skulle vara en högkvalitativ bana, naturskönt belägen och med god utvecklingspotential i form av kringaktiviteter
” En högkvalitativ golfbana skulle stimulera till en nödvändig kvalitetshöjning av den åländska turismprodukten
” Satsningen skulle ha en betydande positiv inverkan på hela Ålands näringsliv
” Satsningen skulle tack vare det korta avståndet ge viktiga synergieffekter med turistanläggningar i Mariehamn och fasta Åland, och skulle bl.a. befrämja ny hotellkapacitet i Mariehamn
” Behovet av stimulerande turismsatsningar är akut. Godby/ Ämnäsbanan är i stort ”startklar” efter åratal av förberedelser

Lagtingets beslut senaste höst då förverkligandet av en sådan anläggning åter sköts på framtiden var en besvikelse för näringslivet. Då nu landskapsregeringen i enlighet med lagtingsbeslutet utreder möjligheterna att förverkliga golfanläggningen i Godby/ Ämnäs vill vi än en gång betona vikten av att Åland får denna viktiga, starka turistdragare.

Annica Jansson, Ålands Turistförbund
Boris Ekman, Viking Line
Björn Blomqvist, Eckerö Linjen
Nils Lampi, Wiklöf Holding
Leif Nordlund, Alandiabolagen
Peter Wiklöf, Ålandsbanken