DELA

Golf på Stornäset är ett brutet löfte

I Niklas Lampis ledare i ÅT 15/12/09 invaggas läsaren att tro att principbeslutet för hur den landskapsägda skogen skall skötas på något vis skulle gälla all skog på Åland.
Vi vill poängtera att den landskapsägda skogen på Åland utgör endast ca 2 procent av den totala produktiva skogsarealen och det är alltså dessa 2 procent man i principbeslutet avser att värna om för nulevande och kommande generationer. Stornäset utgör en betydande del, ca 10 procent, av landskapets produktiva skogsareal.

Stornäset har man drivit ett hållbart skogsbruk sedan 1870-talet och därmed är Stornäset ett gammalt kulturarv vad gäller skogsvårdstraditionen i hela Finland, ett arv som en golfbana skulle göra omöjligt att föra vidare.
Stornäset är allmän egendom som förvaltas av landskapet och som till skillnad från privat mark garanteras en bestående och långsiktig skogsvårdsplan. Det är just denna kontinuitet som principbeslutet avser att värna.
Därtill kan området nyttjas av allmänheten, vilket en golfbana skulle sätta stopp för.

Att kombinera skogsbruk, strövområden och golfbana låter fint och kompromissvänligt på pappret men är i praktiken omöjligt. Det har erfarenheten visat från den existerande golfbanan i Kastelholm. Man kan inte gå eller korsa golfbanan utan risk för att få golfbollar i huvudet, det är de betalande golfarna som har “förkörsrätt” och andra får anpassa sig.

Vidare kan man fundera på vilket naturvärde en uppstyckad skog har, där små “öar” av träd har lämnats kvar, av vilka hälften kommer att blåsa ned i första höststormen.
Den biologiska mångfalden, där en del arter kräver stora sammanhängande områden, ersätts av en monokultur av året-runt grönt gräs. Banan skall konstgödlas och besprutas med en stor avrinning som förr eller senare hamnar ut i Lumparn, något som förvärras av den effektiva dräneringen som en golfbana kräver.
Vi skall heller inte låta lura oss att Ålands golfklubb nöjer sig med 70 hektar, för inte ingår väl all bebyggelse av olika slag, vägar och parkeringar i dessa 70 hektar?

Nej, låt er inte luras av argumentet att alla intressen kan samsas på Stornäset. Så stort är det inte. Lampi avslutar sin ledare med att konstatera att ordet “utveckling” saknas i principbeslutet från 1992.
Avses då att “utveckling” är lika med att bryta löften? För en golfbana på Stornäset skulle innebära just det, ett brutet löfte.

Isabel Kvarnfors
Anna-Linnéa Rundberg