DELA

Golf, en prioriterad satsning för landskapet

Finströms kommunstyrelseordförande Roger Höglund och fullmäktigeledamot Elof Johns är besvikna över att en golfbana i Finström inte har förverkligats (onsdagens Nya Åland) och riktar kritik mot liberalerna.
Jag vill uppmana dem att inte ge upp. Det finns många arenor för opinionsbildning, inte minst det egna partiet centern.

Liberalerna har ända sedan mitten på 90-talet, då Grelsbybanan var aktuell, varit positiva till golfsatsningar.
Efter många turer, med upp till fem golfbanor i potten, beslöt Ålands lagting i december 2007, att en golfbana i privat regi kan få 30 procent i investeringsstöd. Därmed klargjordes principen att det offentliga inte ska bygga och driva golfbanor . Kravet är att privata intressen driver på och tar ansvar för projekten.
Sedan lagtingets beslut 2007 har det funnits beredskap att lösa markfrågan i Ämnes Godby genom arrendeavtal där också Grelsby kungsgårds marker berörs.

Lagtinget har nu enhälligt beslutat att det även ska finnas beredskap att arrendera ut mark för en golfbana på Stornäset i Sund. Landskapsregeringen har att gå vidare också med den frågan och bereder för tillfället en förfrågan från Golfklubben om att få nyttja landskapets marker för en golfanläggning.
I golfärendet finns det ingen aktör eller intressent som skulle ha förvägrats kontakt med mig eller övriga ledamöter i landskapsregeringen.
Jag har regelbundna diskussioner med företrädare för näringslivet och har vid olika tillfällen också diskuterat golffrågan,

För övrigt kan jag hänvisa till landskapsregeringens svar på skrivelsen från Finströms kommun om anläggande av golfbana i Godby/Ämnäs från våren 2008, där det framgår att golf är en prioriterad näringspolitisk aktivitet med möjlighet till 30 procent i investeringsstöd och beredskap att ordna markfrågorna i enlighet med lagtingets beslut.
Landskapsregeringen har också givit ett positivt svar till de företagsledare som lämnade in en förfrågan om markarrangemang i Ämnesområdet.

Viveka Eriksson, ordförande (lib)