DELA

Godkänns 8 miljoner för sjöfartsmuseet?

Det är många frågor som debatteras nu inför valet men än så länge har jag inte hört en enda politiker nämna sjöfartsmuseets planerade om- och tillbyggnad. Varför? Beror det på att alla partier faktiskt är eniga om att sjöfartsmuseet är nästa stora byggprojekt för landskapet?
Det skulle vara väldigt bra om det var så men det skulle kännas tryggt att få höra samtliga partier redogöra för var de står i frågan om utbyggnaden före valet. Vi har nu i två års tid arbetat aktivt med att ta fram underlag för projektet, först med att ta fram en utställnings- och verksamhetsplan och nu med att bearbeta ritningarna och förbereda för projektering. Det skulle vara tråkigt om allt detta arbete skulle visa sig vara bortkastat efter valet.

Efter att ha omarbetat det vinnande förslaget i arkitekturtävlingen, främst för att få ner kostnaderna, visar de senaste beräkningarna att t om-och tillbyggnaden skulle kosta c. 8,3 miljoner euro att genomföra.
Det jag skulle vilja ha raka svar på är hur de politiska partierna ställer sig till den kostnaden och om man har för avsikt att låta arbetet fortskrida utan avbrott. Jag vet att det är flera med mig, bl.a. personalen och styrelsen för stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum, som önskar svar på dessa frågor.

Hanna Hagmark-Cooper
Museichef
Ålands sjöfartsmuseum