DELA

Godby – norra Ålands centrum

Nu är det dags att ordna en säker och attraktiv trafikmiljö i Godby!

Finström har antagit en vägplan för Godby med syftet att trygga trafiksäkerheten, möjliggöra en utveckling av bostadsområden och affärsverksamhet samt höja attraktiviteten för norra Ålands centralort, Godby.

Getavägen, en av landskapets hårt trafikerade huvudvägar skär rätt genom centrum vilket utsätter människor för risker och försvårar en utveckling av Godby. Därför har landskapsregeringen ett ansvar att ordna vettiga trafiklösningar.

Landskapsregeringen har hittills motsatt sig planerna om nya infarter till och från nya bostadsområden och affärsområden och en rondell i mitten av byn.

Vi har på olika sätt, bland annat med en finansmotion, försökt påverka regeringen. Utan resultat – så här långt.

Därför vill vi ha en ny regering som tar nya tag också för norra Åland och för ändamålsenliga trafiklösningar i Godby.

Viveka Eriksson, Regina Lindblom (Lib)