DELA

Goda språkkunskaper ger ekonomisk framgång

Svenska språket är grundläggande för vår identitet. Det är genom språket som vi känner oss hemma i vår samhälleliga och kulturella gemenskap.

Vi ålänningar är inte främmande för andra språk. Vi har under århundraden bedrivit handel och seglat på alla världshav. Kunskap i engelska, spanska, franska, tyska och många andra språk har varit naturligt för oss. Vi är ju i grund och botten ett handelsfolk som måste komma överens med alla.

Finland har två och vi ett officiellt språk. Den pågående betydande ekonomiska omstruktureringen, med privatisering av statlig och kommunal verksamhet samt internationaliseringen av vårt näringsliv ställer oss inför betydande utmaningar gällande språkkunskap. Den internationella handelns och många av företagens arbets- och rapporteringsspråk är engelska.

Finland och Sverige knyts nu ihop militärt och säkerhetspolitiskt. Det kommande kommandospråket är öppet. Troligen kommer det att bli engelska. För många finländare är svenska ett marginaliserat språk som man inom affärslivet, förvaltningen eller säkerhetssamarbetet har allt mindre praktisk nytta av. Detta är ett betydande hot nu och i framtiden mot svenskan i Finland. Detta hot måste vi vara medvetna om och kämpa emot.

Tvåspråkigheten i Finland måste upprätthållas. Vi måste garantera att vi även i framtiden kan använda svenska i all kommunikation med finska myndigheter och att allt officiellt material från Finland och EU-institutionerna i tid fås på svenska. Svenskan måste bevaras som förvaltningsspråk mellan Åland och Finland.

Å andra sidan kan vi inte kämpa mot språkliga ”väderkvarnar”. Detta har vi ålänningar inte heller gjort. Vi är pragmatiker och realister. De internationella företagens och deras dotterbolags kommunikationsspråk är engelska. Turister från andra länder än de nordiska som kommer till Åland talar engelska, men om vi vill vara framgångsrika internationellt borde vi satsa allt mer även på tyska, franska och spanska.

I denna villervalla av strukturella förändringar, globalisering och internationalisering får vi inte ge avkall på vår åländska identitet. Grundläggande är gedigen kunskap i vårt svenska språk.

Sara Kemetter (S), riksdagskandidat