DELA

Goda skatter?

Att beskatta är nödvändigt men inte alltid enkelt säger oss historien. Vissa samhällen har ansett att fastigheter kan stå för en viss del av skatten (inget incitament för att inte arbeta; arbetslinjen således), men dess många vedersakare studerar gärna England som i slutet av 1600-talet i brist på detaljuppgifter beskattade enligt fönstrens antal och storlek. Även om människor därmed inte arbetade mindre ledde det förstås till visuella upplevelser och utrymmen som ventilerades dåligt och därmed epidemier som tyfus och kolera. Till och med i Dickens England blev det för mycket och en bättre måttstock än fönstren användes.

 

Exemplet är trots sina negativa konsekvenser knappast det sämst designade systemet utan de finns där den regressiva effekten ligger i själva skattekonceptet, eller just brist på koncept. Det finns bostadsbeskattning där ”avgiften” för ett skjul i förorten leder till samma kostnad för ägaren som villan vid en mer fashionabel adress. Egentligen samma idé som då Thatchers misslyckade så kallade poll tax som skulle uppbäras till samma belopp oberoende av inkomst och därigenom hade varit väl anpassad för godtyckliga medeltida feodala pålagor men inte för rådande borgerliga principer.

 

USA har också sina egenheter. Inkomster av kapital beskattas inte om detta kapital är ärvt och inte förvärvat av personen själv. Kan vid första ögonblicket ses som ett hån mot all rimlighet men är kanske bara den självklara konsekvensen av den inbitna idén om att inte beskattas fler gånger; en idé som i sig borgar för ineffektivitet.

Enligt intentionen om att undvika dubbel beskattning har problemet förvärrats genom en brokig samling punktskatter, acciser och andra avgifter på delstatlig och county-nivå som skapat lokala och nationella trögheter på ett sätt som en bred och likformig moms inte gör. Moms (TVA) är nu en fransk uppfinning men döp då om den enligt mönstret från Irakkriget.

Exemplet USA är ganska upplysande. Före 1917 fanns ingen lagstadgad federal inkomstskatt. Det var delstaternas domän, tills konstitutionen kompletterades 1917. Hur kan man då bedriva ett inbördeskrig i flera år utan skatteinkomster? Krig är liksom luncher inte gratis. Obligationer såldes (lån, HI) men patriotisk entusiasm vinner inte långvariga krig och inkomstskatt uppbars trots lagen till 1872.

 

USA lever redan fiskalt över sina inkomster och med eventuella välfärdspaket under Biden kommer ohållbara krav att ställas på ett primitivt skattesystem då en stor del av biljonerna är löpande utgifter och de federala inkomstskatterna genom godtyckliga undantag inte kan ge mycket mer.(ironi: republikanen Trump drev igenom att lokala skatter inte kunde kvittas mot federala, vilket nu vill återinföras av vänsterdemokrater vilka annars inte brukar ömma för de rikaste). Om USA:s överdyra sjukvård skulle demokratiseras kunde inte den offentliga kostnaden finansieras inom ramen för nuvarande system; inte ens klimatskatt föreslås. Lägg till detta dagis och annan löpande godis som demokrater vill ha. I USA erhåller hushåll med låga inkomster tillskott genom skattesystemet som de i många europeiska länder skulle betala skatt för. Skall de beskattas?

Det lånetak som gäller den federala staten och måste justeras alltför ofta skall inte förväxlas med det vi inom Europa kallar statsskuld; enligt Maastricht beräknas statskuld inom EU som summan av statens och lägre entiteters skulder medan taket i USA enbart gäller det federala.

PETER ANDERSSON