DELA

Goda kommunikationer ger ett livaktigare samhälle

Vi går mot nya tider. De ska mötas med konkreta åtgärder. En sådan är kommunikationerna.
Mariehamns befolkning ökar. Även kommuner såsom Jomala och Lemland får allt större inflyttning. Nya bostadsområden växer upp som svampar ur jorden. De korta avstånden för dem som arbetar och studerar i staden gör det lätt att bo i grannkommunerna. Men det är tyvärr sämre med kommunikationerna.

Jag vill se stadsbussens linjer utsträckas till grannkommunerna.
Befolkningsökningen motiverar det. Goda kommunikationer ger ett livaktigare samhälle. Landsorts- och stadsborna kunde på det här sättet ta del av idrotts- och kulturevenemang på ett bättre sätt i respektive kommuner. Affärslivet skulle gagnas. Studerande, ungdomar, äldre; alla skulle kunna välja sina busstider mer flexibelt.

Bort med revirtänkandet! Nu behövs det nya grepp mellan kommunerna.
Flexibilitet. Kostnadseffektivering. Och samarbete.
Robert Liewendahl
191, Lagtinget
580, Mariehamn