DELA

Goda “Jomala-andan” känns långt borta

I onsdagens Nya Åland (18.11.20) kunde man ta del av Johan Orres eminenta ledare gällande vallöftena i Jomala kommun. Vi vill inledningsvis börja med att uttrycka ett stort tack till dig Johan för att du med din ledare både har reagerat och agerat! Du lyckades verkligen ringa in och uttrycka precis den oro vi kan känna kring vissa av förslagen som just nu ligger på bordet i Jomala kommun. Tack!

Hösten 2019 anordnade vi, tillsammans med politikerna, en partidebatt mellan de partier som ställde upp i kommunalvalet i Jomala. Anledningen till att vi tog initiativet var att vi, redan då, kände en stor oro kring hur Jomala hanterade sitt ökade invånarantal. Att många vill bo i Jomala är naturligtvis mycket glädjande! Men det innebär också ändrade förutsättningar med t.ex. ett ökat tryck på daghem och skola. Vi fick höra politiker som var rörande överens om att det behövs ett daghem i Möckelö, vi fick höra om Jomalas goda ekonomi och vi fick höra om “Jomala-andan” som gjort att man kunnat nå stor samstämmighet över partigränser och kunnat föra ärenden framåt.

Här står vi nu, ett år senare, i en kommun som fortsätter att växa. Precis som Johan Orre lyfter fram i sin ledare är den här utvecklingen inte något nytt, det är en fortsättning på en utveckling som pågått i flera år. Men vad händer? Det där dagiset i Möckelö som man var så rörande överens om är plötsligt inte alls så självklart.Kommunen föreslår istället att man ska avvakta för att om ett år utreda(!) behov och kostnad av ett nytt daghem. Utöver detta vill man även slopa planerad utbyggnad av en skola som redan nu är trångbodd. Vad gäller Vikingaåsens skola kan man konstatera att elevantalet sedan läsåret 2015-2016 har ökat med 37 elever och enligt prognoserna är det här en utveckling som inte kommer att avstanna.

En naturlig konsekvens av ett högre elevantal är att man behöver större lokaler med fler klassrum. En annan lösning skulle förstås kunna vara att istället utöka elevantalet inne i klassrummen, men det kan väl ändå inte vara planen?

Vi ordnade hösten 2019 en partidebatt på grund av en stor oro. Ett år har gått och vår oro finns kvar. Både vallöften och den goda “Jomala-andan” känns just nu långt borta.

JENNY ERIKSSON
MARIE NORDQVIST
NATHALIE NORDQVIST