DELA

God vård på Åland

Besparingar inom vården berör, det är både naturligt och bra. Vi ska alla vakta om det som är vårt gemensamma. Omstruktureringar innebär alltid olägenheter, åtminstone till en början, och jag har all respekt för de farhågor som vårdpersonalen lyfter.

I den politiska debatten har däremot perspektiven tappats stundom. Vårt läge är helt annat än exempelvis Sverige. I Sverige finns drygt 2 vårdplatser per 1000 invånare, på Åland är samma siffra 4,5. Hur man räknar antalet vårdplatser är omdiskuterat men det är ostridigt att vi har betydligt fler platser här än i Sverige. Ingen ska därför känna oro för att vi kommer få samma situation här som den som kavlas ut i svenska medier.

Men det finns också en annan faktor, kanske än viktigare, och det handlar om hur vården planeras. Ju längre en patient behöver vara på sjukhus desto fler platser behövs. Alla som är i behov av sjukhusvård är och ska vara garanterade vårdplats. Däremot finns det många åtgärder som kan vidtas för att korta vårdtiden, exempelvis dagkirurgi, rehabilitering och god hemsjukvård. Det sparar samhället pengar på men framför allt mår de sjuka människorna bättre av det.

Det är utan tvivel så att hälso- och sjukvården står i behov av omstruktureringar och utveckling, vi lever allt längre vilket innebär nya utmaningar som den moderna människan aldrig utsatts för tidigare. Det är därför bra att regeringen satsar på ökad kompetens inom vård av äldre. Det kommer också att hållas seminarium om framtidens vård under 2017 där alla inom organisationen ska representeras. Att alla representeras är av yttersta vikt, alla inom vården oavsett yrkesroll ska respekteras för sina yrkeskunskaper. Det är grunden för att vi ska lyckas möta framtidens utmaningar.

Ingrid Johansson, (Lib)

Vice ordförande vid ÅHS