DELA

God vård på Åland även i framtiden

ÅHS ledning har lagt fram flertalet förslag för styrelsen för att uppnå regeringens nettosparkrav om 2 miljoner euro. För att uppnå sparkravet måste varje sten vändas, också vården i skärgården behöver analyseras. Som ordföranden har vi velat höra skärgårdsnämnden gällande sparförslag som rör skärgården, precis som vi hört olika avdelningar, verksamheter och anställda inom övriga ÅHS.

Vi har stor förståelse för den oro som uppstår i samband med förändringsarbete då det kommer till sjukvården, den berör oss alla. Däremot står vården inför stora utmaningar där mediciner och teknik förbättrar, men också fördyrar, vården. Vi kommer att bevara en hög vårdkvalité på Åland men liksom övriga västvärlden behöver också Åland stävja kostnadsutvecklingen och göra strukturella förändringar.

Inget beslut har tagits ännu och vi kommer nu noggrant analysera de olika förslag som lagts fram till oss i styrelsen. Som ordförande och vice ordförande för ÅHS kommer vi att jobba konstruktivt och engagerat för att vi skall lägga fram de förslag som garanterar en god hälso- och sjukvård för alla ålänningar.

Annette Holmberg-Jansson,

ordförande för ÅHS

Ingrid Johansson,

vice ordförande för ÅHS