Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


God vård är guld värt

Efter 40 år inom vården och drygt 10 år som aktiv i vårdfacket (huvudförtroendeman, ordförande), vågar jag påstå att jag kan en hel del om vårdfrågor.

Bristen på utbildat personal kommer att vara ett stort problem i en nära framtid. På Åland finns det utbildningsmöjligheter till vårdyrken, men det är viktigt att se till att utbildningen är av god kvalitet och att studerande, både på högskolan och yrkesgymnasiet, får goda möjligheter att praktisera på olika sjukhusen antingen på Åland eller i riket, det är praktiken som ger färdighet i vårdyrket.

För att göra vårdyrket attraktivt både inom akut-och åldringsvården/omsorgsboende, måste man erbjuda både bra lön, god personalpolitik, tillräcklig med personal och möjligheter för personalen att delta i de besluten som berör dem.

Lönen påverkar pensionen. Lönefrågan är också viktig med tanke på att lönen är grunden till pensionen, (t.ex.arbetpensionsindex (1995-2017), som nominellt steg 48% steg reellt bara 6,8% , m.a.o. om pensionen år 1995 var 60% av löntagarnas medelinkomst, uppgick den år 2017 bara till 46,6%. Detta p.g.a. att pensionen inte är indexreglerat på samma sätt som lönen.

Beskattningen av pensioner håller på att stiga. För en inkomst på 20 000€/år är skatteprocenten för pensionären 16%, då motsvarande procent för en löntagare är 9%, detta för att pensionärerna inte betalar arbetspensionsavgift, men varför ska man behöva göra det en gång till?

Jag vet att Åland inte har en egen beskattningsrätt, men kommunalbeskattningen kan man påverka. Även avkastningen av de inbetalda pensionspengarna som finns placerade i pensionsfonder, kunde man i högre grad använda till att höja pensioner. Höjda pensioner ger mera skatteinkomster, så det blir ”win-win”-läge i alla avseendet.

God vård av utbildad vårdpersonal och rättvis pension vill vi alla ha!

LEENA POKELA

LAGTINGSKANDIDAT (OBS)