DELA

God service viktig också utanför storkommunerna

Den som inte minns sin historia kommer högst sannolikt att få uppleva den på nytt! Efter att tagit del av Eriks Schüttens senaste insändare så står jag fast vid att ”Schütten fortsätter att sprida sina fantasier till höger och vänster och skapa sanningar om vad motparten har sagt och gjort likt en propagandamaskin från tidigt 1940-tal”. Detta skulle bevisa att precis som Erik Schütten trott så står vi Socialdemokrater för öppenhet och åsiktsfrihet.

Samtidigt så vill jag tacka Erik för att han tar upp frågeställningar som för oss kan kännas självklara, så att vi kan reda ut dem då vi tydligen inte alltid lyckas få ut rätt budskap.
Att höja skatterna är naturligtvis inget Ålands Socialdemokrater eftersträvar då många av oss, tro det eller ej, också är skattebetalare.
Vidare oroar sig Erik för att vi är positivt inställda till eventuella kommunsammanslagningar. Han ser en problematik med att ”ju större kommun, desto mera service vill kommuninnevånarna ha”. Detta har vi inom Ålands Socialdemokrater för länge sedan tagit fasta på. Vi har sett en utveckling där till exempel små skärgårdskommuner satsar på bredbandsutbyggnad, gymnastikhallar och själva är villiga att delvis bekosta att hälsovårdaren blir kvar samt att ha kvar den egna skolan etcetera.
Själv har jag flerårig erfarenhet av stads- och kommunstyrelsearbete både inom Mariehamns stad och Sunds kommun. Trots samarbete med Vårdö ser jag hur svårt det är för två kommuner att till exempel upprätthålla en modern social sektor, för att inte tala om en så självklar sak som kommunal sophantering.
Av denna anledning arbetar vi inom Ålands Socialdemokrater – men även Liberaler, Center och Frisinnad Samverkan tror jag – hårt för att den goda servicen ska vara möjlig utan att tvinga medborgarna att bosätta sig i ”storkommuner” så som till exempel Mariehamn och Jomala.

Då jag inledde med hur viktig vår historia är så vill jag passa på att påminna Schütten om att då nu bortgångne Lasse Wiklöf under flera perioder ansvarade för de åländska finanserna så var där inget slösande. Tvärtom skulle pengarna användas smart och jag lovar att Lasses-andan lever kvar djupt rotad inom partiet. Det löftet är alldeles gratis för våra väljare och alla andra ålänningar med för den delen.

Erik Schütten fortsätter med att Ålands Socialdemokrater saknar en rak och tydlig kurs. Det kan jag förstå att Erik tycker, men faktum är att tiderna har förändras sedan Julius Sundblom & Co var i farten. Åland måste tyvärr vara med och ta del av denna förändring, försöka ta tillvara på de möjligheter som utvecklingen runt omkring oss medför och där det är möjligt utveckla omgivningen i positiv riktning.

Erik Schütten har ju som policy att inte svara på mina frågor i media, så något svar får jag troligen aldrig på min tidigare ställda fråga om hur han tänker sig att Åland som en mikrostat ska få sin röst hörd med den stora världen som arbetsfält, då vi nu enligt honom inte lyckas få gehör i Helsingfors för Ålandsfrågorna?
Jag undrar även ifall Erik har någon bra trollformel för hur hans önskan om ökat självbestämmande ska finansieras? Inte tänker han väl använda skattemedel till det? Sedan är jag oerhört nyfiken på ifall Erik Schütten, med så mycket åsikter han själv har, sympatiserar med något åländskt parti och vad som i så fall är partiets uppfattning till vad Erik ser som problematiskt, ”ju större kommun, desto mera service vill kommuninnevånarna ha”?
Till sist Erik, att privatisera blir inte alltid billigare, speciellt inte ifall tillgänglighet och service ska bibehållas. Men där det blir billigare så är självfallet vi inom Ålands Socialdemokrater med i ekan, amen!
Med det känns det som att jag nu har fått sagt det jag velat i denna debatt och jag hoppas Erik Schütten tar sig tid att svar på mina frågor då jag nu tycker mig ha besvarat hans frågor.

Martin Nilsson
Ålands Socialdemokrater