DELA

God jul från Moderat Samling för Jomala!

År 2016 var ett särdeles bra år för Jomala. Under året kom – äntligen – spaden i marken och den efterlängtade gång- och cykelbanan förverkligades från Jomala centrum till stadsgränsen. Vi uppnådde målsättningen om landets lägsta skatteöre på 16,5% vilket vi tycker är motiverat med tanke på kommunens demografiska utveckling. Vi har lett arbetet med att uppnå en långsiktig lösning för barnomsorg, skola och fritid i det s.k. samlingshuset och vi har engagerat oss i den komplicerade – men viktiga – diskussionen om en ny byggnadsordning för Jomala.

Under år 2017 fortsätter vi att föra en ansvarsfull politik för Jomalas bästa, siktar på att bibehålla landets lägsta skatteöre och fortsätter förverkliga behövliga satsningar för det som ur infrastruktursynpunkt är hela Ålands hjärta och knutpunkt: Nämligen Jomala.

Vi vill tacka övriga partier i kommunfullmäktige för ett gott samarbete under 2016 och ser fram emot bygga vidare på den berömda ”Jomalaandan” under år 2017.

Moderat Samling för Jomala,

fullmäktigegruppen & styrelsen