DELA

God förvaltning inom ÅHS

Inom den privata sektorn finns reglerat hur man uppträder mot sin personal. Så tydligen inte inom offentlig sektor.

När man inom privatsektorn har strängt reglerat i lag om villkoren för prövotidsförhållanden, om arbetsplatssamtal, om regler för avbrytande av arbetsförhållandet och så vidare, så finns tydligen inga liknande regler inom offentlig sektor. Där behöver man inte ens meddela den prövotidsanställda om att prövotiden avbryts i förväg, eller inte kommer att fortsätta i ett fast arbetsförhållande, utan den anställda kan få informationen via en utebliven lönebetalning!

Detta är inte sant, tänker ni nu. Ja,tyvärr är det vad som händer inom ÅHS. En person anställd på prövotid får innan prövotiden är slut, på sitt lönebesked se att lönen kommer att utbetalas endast för en del av månaden. När personen frågar sin chef om anledningen till detta, blir svaret att chefen inte känner till saken. Fyra dagar innan prövotidens upphörande får den anställda av chefen med några luddiga bortförklaringar information om att arbetsförhållande avslutas när prövotiden är slut.

Också personal inom offentlig sektor är människor, och bör behandlas därefter. Inom ÅHS , som är en stor offentlig organisation med många anställda, bör finnas klara och tydliga regler och instruktioner om hur man behandlar sin personal i olika situationer. Att krypa bakom argumentet att man får göra hur man vill, när det inte finns reglerat i lag, avtal eller instruktion, fritar inte arbetsgivaren från ansvaret att använda vanligt folkvett och hyfs vid umgänget med sin personal. Till detta hör inte bara att minst en månad i förväg informera om att prövotidsanställningen inte kommer att resultera i en fast anställning, utan även att informera personalen om vad som ingår i deras arbetsuppgifter, att ta en diskussion med personalen om arbetsuppgifterna inte utförs på det sätt som chefen vill, att lösa konflikter om sådana uppstår, med mera. Personalen skall inte behöva få veta på omvägar vad chefen anser om ens arbete.

därför bör vi snarast få en lagstiftning som reglerar arbetsgivarens skyldigheter, och arbetstagarens rättigheter, när det gäller bland annat information om korttidsanställningar och anställning på prövotid.

Tills vi får lagen hoppas jag att ÅHS styrelse i brådskande ordning ser till att direktiv uppgörs för hur man behandlar sin personal så som god förvaltningssed påbjuder.
Runa Lisa Jansson