DELA

Glöms tredje sektorn bort?

Det kommer att bli utmanande för små organisationer inom tredje sektorn efter kommande social- och hälsovårdsreform att klara sig i konkurrensen med privata bolag då det gäller att erbjuda service och tjänster. Kommer landskapen att förstå att föreningarnas service och tjänster också behövs? Hur ska framtiden se ut för små ideella föreningar som bedriver lågtröskelverksamhet för daglediga? Leder reformen till att man måste privatisera service och tjänster, bilda bolag – eller försvinna? Värdet av mångfalden inom serviceproduktionen, såsom dagverksamheten, måste tryggas i framtiden. Mycket görs på ideell och frivillig basis idag och i samarbete med andra aktörer i olika regioner. Det är oerhört viktigt att man i landskapen beaktar små serviceproducenter inom tredje sektorn. Hur detta ska tryggas är en stor fråga som Psykosociala förbundets höstmöte vill lyfta fram till de styrande inom våra kommande landskap.

Föreningarna bedriver idag mångsidig verksamhet. Det handlar dels om frivillig verksamhet som oftast sköts tack vare föreningarnas eldsjälar och personer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa (eller har någon i sin närhet med sådan problematik). Det handlar också om service som erbjuds daglediga. I detta ingår olika verksamheter som stöder funktionsförmågan på såväl det sociala som psykosociala planet. Fysisk aktivitet främjar välmående och inom föreningarna har man mycket aktivt satsat på just sådan verksamhet. Föreningarnas verksamhet är kostnadseffektiv, social och mänsklig och en viktig del av mentalvårdstjänsterna i samhället – nu och i framtiden.

Psykosociala förbundet är takorganisation för 16 medlemsföreningar runtom i landet.

Christer Rönnlund, styrelseordförande

Bodil Viitanen, verksamhetsledare