DELA

Glöm inte våra unga

Jag deltog i en intressant sändning som Ålands socialdemokrater hade för ett tag sen om unga och konsekvenser för dem om coronapandemin – riktigt intressant. Det som skrämde mig var de otroligt stigande siffrorna för arbetslösheten på Åland.

När AMS chefen Tomas Lundberg pratar om åtgärder så nämner han de ökade medlen till Högskolan på Åland för åtgärder att få folk i sysselsättning. När jag då frågar om andra åtgärder, än för de som inte vill studera i högskolan, var det lika med noll.

”Vi fortsätter som vanligt” var svaret jag uppfattade. Och det som alltid sägs är att för ungdomar under 25 år så skall det prioriteras att ge dem en examen.

Jo, men de som inte passar in i vårt rätt så smala utbildningsutbud inom gymnasieutbildning vi har på Åland då?

Min oro är den likgiltighet jag uppfattar att det framkom mot våra unga idag.

Vi har många unga idag som behöver få hjälp av samhället att komma in i sysselsättning, jag hoppas regeringen Thörnroos ser våra unga.

Jag tror inte en ökad budget till Högskolan på Åland är rätt åtgärder för detta. Jag hoppas att man ser ett brett samarbete mellan närings- och utbildningavdelningen och verkligen sätter sig ned och funderar på vilka områden det nu behövs satsas på att få ungdomar i sysselsättning.

Jag förstår att många av våra näringar har en tuff tid framöver. Nu behövs det stålbad framåt. Men glöm inte heller våra unga de behöver stöd framåt, de behöver få en utbildning och jobb. Vi samhället behöver en full sysselsättning för att få skattebetalare, som sen får våra hjul att rulla vidare. Åland behöver ett levande näringsliv, men vi behöver då också ett välmående samhälle.

GÖTE WINÉ