DELA

Glöm inte Sottunga

Just nu utförs enligt uppgift en miljökonsekvensbedömning (MKB) för den framtida trafiken mellan Föglö och fasta Åland. Målet med detta arbete måste enligt vår uppfattning vara en fast förbindelse mellan Föglö och fasta Åland. Förmodligen genom en kombination av broar, bankar och tunnel.

En motsvarande MKB utförs och slutförs som bäst på östra Föglö. Kortruttsutredningen och arbetet med MKB har visat att alternativet med ett färjfäste i södra Hastersboda är att fördra.

Kökarborna kommer att få en betydligt bättre trafik till fasta Åland om de ovanstående målsättningarna uppfylls.

Sottunga och Sottungaborna har mer eller mindre blivit bortglömda i detta arbete. Kortruttsutredningen pekar på behovet av ett färjfäste på nordvästra Sottunga som på ett naturligt sätt placerar Sottunga som en del av trafiken på den tvärgående linjen. Den tvärgående linjen har nu också uppgraderats väsentligt genom den kapacitetsökning som M/S Odin innebär.

Landskapsregeringen måste nu ”minnas” att Sottunga finns och sätta igång arbetet med ett färjfäste på nordvästra Sottunga.

M/S Odin och den tvärgående linjen ska enligt vår uppfattning trafikera på linjen Snäckö-NV Sottunga- Överö-Långnäs vilket ger också Sottungaborna en god trafik.

Den dag den fasta förbindelsen mellan Föglö och fasta Åland är färdigställd kan Överö bli ändhamn på den tvärgående linjen

Mikael Staffas

Lagtingskandidat Lib

Mats Perämaa

Lagtingsledamot Lib