DELA

Glöm inte kulturarvet

Glöm inte kulturarvet i den nya turismstrategin!
Nu vet vi att en ny turismstrategi är under arbete. Sista handen ska snart läggas vid det dokument som många väntat länge på. En rikssvensk konsultfirma är kontrakterad och näringsministern har utsett en lokal strategigrupp till konsulternas hjälp. So far, so good.

Men…vid en snabb granskning av medlemmarna i denna strategigrupp blir i alla fall jag lite fundersam. Jag saknar nämligen en kategori människor i gruppen. Var finns kulturen/kulturarvet representerade i ministerns strategigrupp? Var finns en Kjell Ekström, en Peter Winqvist eller någon annan av våra kulturmänniskor? Uppenbarligen har man helt glömt bort kulturarvet i sammanhanget. För mig som arbetar med landskapets kulturarv och känner till dess betydelse för turismen är det mycket förvånande. Alla som bevistade seminariet En grön ö i ett blått hav härom veckan hörde uppmaningen om att föra fram endast det som känns sant och äkta, annars blir vi inte trovärdiga. Kan gruppen kompletteras så att kulturen/kulturarvet också ryms med?
Jag är övertygad om att en turismstrategi utan förankring i vårt kulturarv inte heller kommer att kännas sann eller äkta.
Silvana Fagerholm-Sjöblom