DELA

Glöm inte de äldre i jul

Det talas mycket om att julen främst är barnens högtid. Och så är det nog förvisso. Vi överöses av reklam för alla leksaker som är ett måste för barn och barnbarn, och nuförtiden har de flesta barn så mycket saker att de knappt själva har plats i sina egna rum.

Vackert så, men för den som verkligen vill sitt barns bästa, så är kanske det att få umgås med mor- och farföräldrar som är den allra viktigaste klappen av alla för barnen. I många familjer är det inte så. Man väljer att bortse från hur viktigt det är för barnen att få träffa den äldre generationen, att få höra berättelser från gångna tider, att få lära känna sina rötter.

Även fast man bor på samma ort, så väljer man ändå många gånger bort besöken till mor- och farföräldrar, till förmån för familjens andra upplevelser och aktiviteter.

Till er vill jag säga: Gör inte det.

Tänk på att det för barnet är väldigt viktigt att få träffa både mor- och farföräldrar, att få veta var man hör hemma, vem man är lik, och vem man brås på. Att få höra berättelser om gångna generationer, familjeseder då och nu, och kanske ibland roliga historier om vad som hänt i släkten under årens lopp. Att veta sin tillhörighet stärker barnets självkänsla, och ger en bra grund för barnets självbild. ”Vem är jag, och var hör jag hemma?”

Detta vet jag av egen erfarenhet. När jag var liten sattes jag på sparkkälken på vintern, och så bar det av på isiga vägar för att jag skulle få träffa min farfar, och mina fastrar. Som vuxen har jag alltid varit tacksam för att min fostermor var så framsynt så hon insåg hur viktigt det är för ett barn att känna sina rötter.

Låt inte ditt barn gå miste om den kunskapen.

Runa Lisa Jansson