DELA

Glenn Koskinens retorik är feg och populistisk

Kort före valet står Glenn Koskinen (ÅF) åter igen och bankar på krigstrummorna om missbruket på Åland. Verktygen han använder sig av är skrämseltaktik och osäkra källor.

Glenn Koskinen drar fram statistik om att apoteken säljer över 7 000 sprutor årligen till missbrukare. Det verkar som att Glenn inte kan särskilt mycket om källhänvisning och tolkning av statistik.

Snälla Glenn, redovisa var du fått siffran 7 340 sprutor ifrån. Hur vet du att de säljs till missbrukare? För apoteken register över vem som köper? Måste man vara missbrukare för att få köpa?

För mig verkar det mest som att du försöker ta dig in i lagtinget på en enfråga och din retorik är både feg och populistisk. Du blir helt enkelt inte trovärdig.

Vi måste lyssna på experter som jobbar med dessa frågor. Den expertisen måste finnas inom vården. Den ska inte stå och tuta i talarstolen. Där behövs politiker som kan föra en bred politik som gynnar hela Åland.

Jannik Svensson (Lib)