DELA

Gissa skolskjutsen

Familjer med barn i Näfsby skola, Hammarland kan numera varje sommarlov leka ”Gissa skolskjutsen”. Fyra skolår, fyra upplägg: bil blev buss som blir bil, rundtur blev rak väg som blir dubbeltur o.s.v. Ingen information, ens preliminär, ges innan sommarlovet och listor utan förtydliganden läggs på hemsida dagarna innan skolstart. I tidningsannons 10.8 meddelas ”information om skolskjutsarna fås av skolföreståndare”. Trots det, skall våra samma dag i e-post ställda konkreta, praktiska frågor besvaras först efter skolnämndens möte som hålls: efter skolstart!

Med makt följer ansvar: När förändringarna för vissa – återigen – är stora anser undertecknade vårdnadshavare att berörda i god tid på förhand borde ha fått information om hur arrangemangen är planerade för elever – som vi förstår – skall åka hemifrån 1 timme innan skolstart och också efter skoldagens slut vänta i ca 30 minuter på skolgården. Att beslutsfattarna inte beaktat att barn som väntar på morgonen inte skall behöva vänta också på eftermiddagen är oacceptabelt! Frågor som denna skall inte taxiföretaget, som hänvisas till, behöva besvara – ansvaret är skolnämndens!

Centern i Hammarland kommunicerar vart fjärde år och däremellan kan vi läsa om annan lek som pågår inom partiets kommungrupp. Låt oss fortsätta gissa – och stort önska – att höstens val blir en generationsväxling och ger oss beslutsfattare som vill barnens bästa i en kommun med ekonomi som tillåter barnvänligare politik.

Ann-Charlotte Funck

Jan Holmes