DELA

Gipsbehandling gör skillnad för Östersjön

Skärgårdshavet mår sämre, trots alla tappra försök och goda målsättningar under de senaste trettio åren. Hårda skyfall har fått fosforn att urlaka i kolossala mängder från åkrarna till havet. Extrema väderfenomen blir allt vanligare då klimatförändringen accelererar.

Det nödvändiga och värdefulla arbetet som görs för att rädda Östersjön är oerhört viktigt. På Åland har vi Östersjöfonden och på fastlandet John Nurminens Stiftelse. Läckage av näringsämnen ska bort så att havet får en chans att bli av med algblomningar och tillfriskna. En av de direkta och mest effektiva metoderna är gipsspridning på åkrarna. Gipsen binder fosforn med upp till 50 procent. Också den partikulära fosforn binds upp till 50 procent och kan sedan tas tillvara av växterna. Nu när konstgödselpriserna har rusat i höjden är detta en viktig poäng. Fosfor kommer snart att bli en bristvara.

Gipsbehandling av åkrarna har gjorts i många länder runt Östersjön. John Nurminens Stiftelse har organiserat ett omfattande projekt i Egentliga Finland där över femtio jordbrukare har anslutit sig. Också i Sverige, Polen, Lettland och Danmark startas likadana projekt.

Nu har stiftelsen planerat ett likadant projekt också på Åland med Rädda Lumparn r.f. som samarbetspartner. Hittills har några jordbrukare anmält sig, bland annat förra verksamhetsledaren för Ålands producentförbund Henry Lindström. Intresserade jordbrukare kan fortfarande anmäla sig, dead-line är i början av juni i år. John Nurminens stiftelse arrangerar projektet och gipsen samt transporten är gratis. Spridningen på åkrar görs av jordbrukaren själv med egna redskap och spridningen stör på intet sätt de vanliga odlingsmomenten. Projektet följs upp med provtagningar och analys. Representanter från John Nurminens stiftelse och föreningen Rädda Lumparna samt några forskare och jordbrukare deltog nyligen i ett seminarium inför projektet. Det kom bland annat fram att Åland har den högsta fosforhalten i Finland på åkrarna. Gipsbehandlingen halverar erosionen och fosforutsläppen. Organiskt kol blir kvar, likaså svavelgödningen, och ingen höjning av pH sker. Behandlingen är som lämpligast på lermark, men gör stor nytta också i sand- och organisk jord. Jordar med magnesium eller kaliumbrist är inte lämpliga utan konstgödsling med tillskott av dessa ämnen. Gipsen som är en lagrad restprodukt från gödseltillverkningen hos Yara (f.d. Kemira) är fri från tungmetaller. I princip kan man inte använda den vid ekologisk odling, då ska det vara naturgips.

Projektets gips får ej heller spridas i Natura 2000 områden, grundvattenområden eller tillrinningsområden för sjöar. Sommaren 2022 blir en gyllene chans att reducera algsoppan i våra vatten!

STYRELSEN FÖR RÄDDA LUMPARN R.F.