DELA

Geta skola en vinnare

I en insändare den 4 januari diskuterar Runar Karlsson (C) konsekvenserna av en kommande kommunsammanslagning för Geta skola. Han skriver ”Om Geta och Finström blir en kommun är nog det troliga scenariet att Geta skola stängs och eleverna flyttas till Källbo skola.”

Det är synd att Runar Karlsson inte läst eller valt att inte låtsas om resultatet av kommunindelningsutredningen för Finström-Geta-Sund, där kommunerna gemensamt kommit överens om att alla skolor blir kvar i en kommande sammanslagning, och där utredaren Siv Sandberg beskriver konsekvenserna av detta.

Som exempel kan ett stärkt elevunderlag för Geta skola åstadkommas med nya gränser för skoldistrikten i den nya kommunen.

Det är fullständigt klart sedan länge att Runar Karlsson bara ser nackdelar med en förändring, men det betyder inte att allt han tror eller tycker är sant, särskilt inte när det finns klara fakta som bevisar motsatsen.

I en kommande sammanslagning på norra Åland stärks möjligheterna att bibehålla närservice där människor bor, därför att kostnaderna fördelas på en starkare enhet.

För Finström , Geta och Sund, som kommit längst i sin process, finns så klara fördelar med ett samarbete att bevisbördan snarare ligger på motståndarna att förklara varför man inte ska gå vidare.

Förklara, Runar Karlsson, hur de enskilda kommunerna i framtiden ska klara servicen till sina invånare, den demokratiska processen i kommunen och de stora demografiska utmaningarna, utan att pengarna måste tas från ÅHS, gymnasieskolan och andra i grunden kommunala ansvarsområden som landskapet idag sköter.

Nina Fellman (S)