DELA

Ger inte svar

Det är skrämmande att förespråkarna för Åländsk beskattning kan ivra så för ett övertagande utan att kunna presentera några egentliga fakta över konsekvenserna! Rolf Granlund ger fortfarande inte svar på mina högst relevanta frågor.

Min uppfattning är att förespråkarna underskattar kompetensbehovet och administrationskostnaderna. Frågan om företagarnas och medborgarnas rättssäkerhet verkar inte ens vara värd att diskuteras!

Åländska skatter i åländska händer utan att ha inflytande över lagstiftningen, som vissa förespråkar, är en helt skild fråga.

Rolf Granlund hyser även en förhoppning om en politisk enighet i frågan redan innan valet nu på söndag! Det ser jag inte som troligt men jag ser fram emot att få debattera frågan även efter valet den 18 oktober!

Anna Holmström (C)