DELA

Genomfart på landskapsfärjorna

Jag läste nyligen ett intressant inslag i Finlands största dagstidning Helsingin Sanomat och tänkte dela innehållet med Nya Ålands ärade läsare.
En medtagen resenär uttryckte sig häftigt emot alla kända och okända störningar som så ofta inträffar ombord dessa så kallade kryssningsfärjor, och vilka vi resenärer är tvungna att genomlida för att komma till öriket eller fastlandet oavsett vilken tid om dygnet resan har inletts. Insändaren gick så långt, att han föreslog inrättandet av fartygssimulatorer i hamnarna, där man kunde supa och leva som kryssningsdeltagare brukar göra på färjorna. Han tänkte närmast att spara på utgifterna, som isbrytarna kostar för att hjälpa dessa fram och tillbaka över havet, i stället låta dom skräna i hamnarna där dom befinner sig.

Inte så dumt vid första anblicken, men sedan kom jag att tänka på något annat. Enär det finns ganska många sådana resenärer som jag, och ännu mera skulle det bli, som inte har varken tid eller lust att övernatta på vägen över, men i stället vill komma fram så snabbt som möjligt – varför inte pruta på det hutlösa priset landskapet nu tar och nöja sig med något lägre? Vi är inte ute efter subventioner, och hindrar inte skärgårdsborna som har sina förturer, men att betala fyrfaldigt mer för bilplats än på dom stora färjorna låter inte acceptabelt för den som vill resa i fred och pyssla med sin dator. För det flesta som jag känner, är det bara priset som hindrar att göra det.

Jag har inte mött en enda besättningsman på landskapsfärjorna, som inte skulle vilja ha mera resenärer på folktomma färjor speciellt under vintertid, eller talat med någon restaurantägare som överraskar med sitt förhållandevis rika utbud trots låga antalet gäster man serverar ombord (skärgårdsborna äter oftast hemma hos sig). Där någonstans finns det en gräns, när det blir lönsammare med lägre priser och flera resenärer än idag, då man subventionerar stora färjor med passagerare, som man själv kunde frakta och spara därmed skattepengar, ty färjan skall ändå trafikera enligt tidtabellen, vare sig det finns resenärer ombord eller ej. Landskapsstyrelsen, gör en opartisk utredning om skärgårdstrafiken som sådan eller tänk om på biljettpriserna, medan vi väntar på resultat.
Pentti Arjopalo