DELA

Genom partiet kan jag påverka

Vi kan förändra, vi kan göra val, engagera dig och låt inte politiken reduceras till käbbel där man förirrar sig i detaljer istället för att ta helhetsgrepp.

Jag läser olika bloggar och artiklar på nätet och reflekterar över det här med att vara politiskt engagerad.
Folk förundras då och då av hur jag står ut med att ifrågasättas och utsättas, vilket ibland blir påtagligt om man är radikal socialdemokrat på Åland. Men för mig är det en alltför viktig del, jag kan bara inte stå bredvid och se på när jorden och människor far illa pga av maktmissbruk eller ”låt gå”-politik, jag måste engagera mig för framtiden. Därför har jag valt att gå med i ett parti som sätter jämlikhet, solidaritet och engagemang för de svagare grupperna i samhället i fokus.
Genom ett parti kan jag vara med och påverka i stort och i smått, lokalt och internationellt.

Att födas av en familj som har resurser, att födas i ett land som har demokrati, det är bara förunnat vissa.
Att leva i Norden är att leva i en region där människor för hundra år sedan på olika sätt gick samman och stred för det som i dag kallas den nordiska välfärdsmodellen. En modell som tar vara på att de finns tre parter i samhällsbygget som måste samverka, facket, arbetsgivarna och politikerna. En modell där samhället genom stöd stimulerar bildning och ett aktivt föreningsliv där olika grupper kan arbeta för sina rättigheter och egenorganisering. En modell som i grunden bygger på kamp och samförstånd med utrymme för entreprenörer, kamp för rättigheter och en förmåga att ta vara på naturresurser.
Men en modell som ständigt på olika sätt ifrågasätts genom andra ideologiska synsätt eller bara genom att man låter detaljer styra och tappar bort helheten.

Tre viktiga ledord för framgången med den nordiska modellen tror jag är och har varit engagemang, drömmar och optimism vilka också varit viktiga i Ålands framgångssaga.
I den politiska debatten i dag blir det svårt att se att politik handlar om det, för alldeles för ofta upplever man taktik, småsinthet och inkompetens.
Det som sker i samhället är resultatet av politik, både förbättringar och försämringar, men som politiker behöver man bottna i vad man vill och vad man tycker är viktigt i stort, ha en ideologisk bas, parallellt med att man lyssnar och tar in kunskap.

Vi lever i en väldigt individualistisk tidsanda, men det är genom engagemang för helheten, solidaritet med dem som har sämre förutsättningar och genom att gå samman och på olika sätt engagera oss som vi kan göra världen bättre, inte bara för oss själva utan också för andra.
Att engageras sig i ett parti har sina för- och nackdelar, man kan påverka i stort och i smått, men man får ibland kompromissa. Att engagera sig gör skillnad. Alla behöver inte engagera sig i ett parti, men fler skulle behöva göra det och inte vara så rädda för nackdelarna med politikerförakt, stämpling, etc.
Jag har valt att vara aktiv i ett parti som ständigt går tillbaks och tittar på sina värderingar och sen väljer vägar och kompromisser, som jobbar med att driva politik, inte sitta och vänta eller förirra sig i detaljer. Ett parti som tror på strukturförändringar istället för att vänta och hoppas.

Ta dig tid att fundera över vad som är viktigt för dig, du kan påverka, din röst gör skillnad. God fortsättning på det nya året!

Mia Hanström