DELA

Genom mental träning får vi starka studeranden

Gymnasieskolorna ska förbereda och utrusta de studerande med kunskap, verktyg och motivation inför framtida studier och arbetsliv. Det är kanske den viktigaste uppgiften gymnasiet fyller.

Hälsa och idrott är något som alltid funnits med i bilden på alla skolor. Naturligt är ju det, eftersom människan måste röra på sig för att må bra. Fysiskt välmående uppnår vi idag genom träning, gym och andra former av fysisk aktivitet.

På samma sätt som kroppen behöver tränas för att må bra behöver även vår mentala bit tränas. Det finns knappast någon lyckad idrottsutövare på hög nivå som inte sysslar med mental träning.

Men vad menas med mental träning? Det är ett samlingsnamn på olika verktyg som ökar den mentala styrkan samt hjälper oss att hantera vardagen bättre. Med enkla övningar kan man bygga upp en stark självkänsla, få mer gjort med mindre ansträngning, få stresslindring, ökad motivation och mycket mer. Fördelarna är många.

Traditionellt sett har människan alltid utfört fysiska aktiviteter för att hålla kroppen igång: Jobba ute på åkern, fiska, jaga etc. Samma sak är det även med mental träning. Människan har genom bön och meditation i många tusentals år jobbat med att finna ro. I modern och vetenskaplig tappning kan vi kalla det för mental träning.

Ungdomar idag sitter flera timmar om dagen och pumpas med kunskap från böcker och projekt. Uppsatser, läxor och arbeten hör till vardagen. Även efter skolan pumpas vi fulla med information från massmedia och andra kanaler. Och visst kan man läsa till sig kunskap. Det är ju det skolan är till för.

Men gymnasieskolan ska ju även tillhandahålla verktyg som förbereder de studerande inför vidarestudier och arbetslivet.

Det finns hundratals undersökningar som visar på hur stresshanteringsformen mindfulness (medveten närvaro) påverkar intelligens, kreativitet, inlärningsförmåga, koncentration, minne och akademiska prestationer. Inom mindfulness finns många olika tekniker (ex. yoga, quigong och meditation).

Studier gjorda i skolor visar på att mindfulness minskar ångest och att det förbättrar självförtroende och relationer.

En typisk övning i mindfulness kan vara att bara sitta ner och fokusera på andningen och på nuet. Det finns många praktiska och enkla övningar som man via skolan kan ge de studerande och på det sättet underlätta den tunga vardagen för många.

Som en form av mental träning vill jag att vi inför mindfulness som obligatoriskt ämne i gymnasiet.

Detta är ett slag för mental ohälsa, bättre mående studeranden och starkare framtida ungdomar. Mental träning ska vara lika självklart som idrott och hälsa, ingen underkategori till något av dem.

Att satsa på till exempel mindfulness är en investering i våra ungdomars framtid. Idag klassas fetma som en folksjukdom, därför är det naturligt att vi har hälsa och idrott i skolorna.

Lika naturligt borde det också vara att ha mental träning i skolorna då depression också är en folksjukdom.

Det finns otaligt många studier som påvisar de positiva effekterna hos studeranden som gått kurser i mindfulness.

Ungdomar som kan hantera stress är ungdomar som blir mer motiverade och presterar bättre. Men framförallt: självkänslan blir bättre. Och det gynnar både individen och samhället.

Jannik Svensson, Liberalerna