DELA

Gemensamt kommunkontor för skärgården i Långnäs

Lite tips till er som ivrar för sammanslagning av skärgårdskommunerna till en kommun: Tänk nytt!

Ett förslag i all korthet:

1. Etablera ett för hela skärgården gemensamt kommunkontor – Skärgårdskontoret – i Långnäs och led all skärgårdstrafik dit. (En tanke som framfördes redan på 80-talet av förre bankdirektören, politikern och samhällsdebattören Klas Eklund. Hans förslag var att ha kontoret i Silja Lines stora terminalbyggnad som sedermera revs)

2. Bilda en skärgårdskommun och anställ en kommunsamordnare, kalla tjänsten till exempel Skärgårdsdirektör.

3. Behåll de ursprungliga skärgårdskommunerna som kommundelar med en bantad administration. Till exempel fullmäktige kunde i respektive kommun ersättas med kommundelsnämnder som bevakade lokala intressen i skärgårdskommunen. Kommundirektörerna i nuvarande organisation skulle kvarstanna ute i respektive kommun för att leda kommundelarnas verkställande arbete – Kommundelsdirektörer. Övriga kommunala tjänster kunde samordnas på lämpligt sätt.

4. Med jämna mellanrum – en dag i veckan/månaden – träffas samtliga Kommundelsdirektörer tillsammans med Skärgårdsdirektören och berörda tjänstemän i kommunkontoret för att stämma av och planera gemensamma projekt. Den arbetsdagen kunde också kommuninvånarna ha möjlighet att uträtta kommunala ärenden.

5. I kommunhuset skall också finnas sammanträdesrum för fullmäktigemöten och andra större gemensamma möten samt ett arbetsrum för vardera kommundel.

Det finns många fördelar med en ”neutral” samordning av skärgårdskommunernas organisation.

1. Samtliga invånare, politiker och tjänstemän har samma tillgång till kommunkontoret, som då ligger strategiskt väl placerat i anslutning till resor till och från fasta Åland.

2. En gemensam ändhamn för skärgårdstrafiken medför bättre underlag för kollektiva transporter från och till hamnen i Långnäs.

ANDERS STENMARK
CIVILINGENJÖR FRÅN KTH MED INRIKTNING PÅ REGIONAL SAMHÄLLSPLANERING VID SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR.

<”Byline tfn”>