Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Gemensamt kommunalt värmevärk

Jomala kan hjälpa staden att bli oberoende av olja i fjärrvärmenätet eftersom Jomala har kapacitet i fjärrvärmeverket intill Ålandsmejeriet och Mariehamn lär ännu nyttja 10-15 procent fossil olja för sin fjärrvärmeproduktion. Då avståndet för att kunna koppla samman de båda kommunernas nät inte är allt för långt så är en sammankoppling en riktigt bra affär, inte bara för Mariehamn och miljön utan även för Jomala som får inkomst av energiförsäljning, skogsindustrin får sälja mera flisbränsle vilket även skogsägarna bör kunna tjäna på.

Nu räcker troligen inte kapaciteten från värmeverket i Jomala för att helt fasa ut fossil olja ur stadens nät så därför vore det en bra idé om kommunerna gemensamt kunde planerar och bygger ytterligare ett biobränslebaserat värmeverk på Jomalas sida av kommungränsen. Så ovanstående lösningar vill jag vara delaktig i att genomföra.

MARTIN NILSSON (S)