DELA

Gemensamt födelsenummersystem

Mittengruppen i Nordiska rådet har förslagit ett gemensamt system för födelsenummer för de skandinaviska länderna (läs nordiska länderna). Förslaget går ut på en gemensam databas för tillgång till födelsenummer och ett gemensam system för utdelningen av födelsenummer.

Det här är ett förslag som bör stöttas, då det är ännu ett steg mot ett tätare samarbete de skandinaviska länderna emellan, och också bidrar till att öka samhörighetskänslan oss emellan.
Tyvärr så har förslaget motstånd i form av ”Datatilsynet” i Norge. Datailsynet påstår att risken för identitetsstöld ökar, och att det skapar risk för missbruk av personuppgifter.

Ett gemensamt skandinaviskt födelsenummer underlättar vardagen för alla som flyttar, semestrar eller på något sätt rör sig över gränserna i Skandinavien.
Det underlättar för interskandinaviska studenter och säsongsarbetare som önska r arbeta eller studera någonstans i Skandinavien. Så som reglerna är i dag krävs fast bostad för att få personnummer, samtidigt som det krävs födelsenummer för att t.ex. hyra bostad och öppna bankkonto.

Markus Söderman
Thomas Thyrrestrup
Johan Lindblad
Nordisk Vision/Skandinavisk Alternativ