DELA

Gemensamt ansvar i ÅAB

Kommentar till Johan Dahlman
Johan Dahlman kommenterar ÅAB:s extra stämma den 7 mars på ett felaktigt sätt.
Han påstår att omröstningen om slopandet av åldersgränsen slutade så att ”röstmajoriteten stödde faktiskt att åldersbegränsningen skulle bli kvar.”

var det inte. Röstningsresultatet blev att 60% av rösterna stödde styrelsens förslag att åldersgränsen skulle tas bort ur bolagsordningen. Men eftersom det krävdes kvalificerad majoritet med 67%, så godkändes inte förslaget. 40% av rösterna avgavs för fortsatt åldersdiskriminering.
Det är ju mycket egendomligt att bankens VD enligt pensionslagstiftningen kan sitta kvar till 68 år, medan en 68-åring inte kan inväljas till styrelseuppdrag!

Dahlmans påstående om att slopandet av röstbegränsningen fick ett starkt stöd på stämman kan jag konstatera, dels att det inte var upptaget som ett ärende, utan det kommer på den ordinarie stämman. Visserligen berördes frågan i diskussionen, men det finns olika uppfattningar om saken.
Det vi som aktieägare i ÅAB nu vill helst av allt är att de stora ägarna kommer fram till en gemensam handlingsplan för hur banken ska ges arbetsro för att banken ska bli en stabil, framgångsrik och växande bank, som gynnar vårt samhälle och sina kunder och ägare.
Folke Sjölund