DELA

Gemensamma målsättningar

Följande svar skickades till Tehy med anledning av deras inbjudan att komma till medlemsmötet på söndag.
”Hej!
Tack för informationen. I och med att TEHY lämnat ett strejkvarsel och att konflikten nu är inne på sin andra vecka är det synnerligen viktigt att alla krafter inriktas på att hitta en lösning och att vi följer de regler som gäller för medling, det vill säga att alla diskussioner förs under ledning av riksförlikningsman Esa Lonka. Situationen är extra allvarlig eftersom TEHY tillsvidare valt att säga nej till skyddsarbete trots att ÅHS begärt det och även riksförlikningsmannnen försökt åstadkomma en överenskommelse om skyddsarbete på miniminivå.

snart konflikten är avslutad är vi beredda att komma till TEHYs medlemsmöte och diskutera med medlemmarna. Så länge konflikten pågår respekterar vi riksförlikningsmannens roll.
Landskapsregeringen uppskattar vårdpersonalens kunskaper och arbetsinsatser. Vi hoppas att ni också kan ha förståelse för det helhetsansvar som landskapsregeringen bär och att alla målsättningar inte kan uppnås omedelbart fast de är gemensamma.
Med vänlig hälsning”
Roger Nordlund (C)
finansminister