DELA

Gemensam it-strategi

För den offentliga sektorn finns mycket att lära av banksektorns utveckling det senaste decenniet. I vår omvärld kommer tjänster att produceras effektivare med hjälp av produktiva it system. Kostnader för att bygga ut system på Åland blir orimligt dyra om alla enskilda kommunförvaltningar och landskapsorgan försöker uppfinna hjulet på nytt.
Efter valet bör Ålands landskapsregering och Ålands Kommunförbund åstadkomma en gemensam it vision för hela Åland som garanterar att Åland inte halkar efter vår omvärld i utnyttjande av tekniska hjälpmedel och it system. Enligt min uppfattning bör det satsas rejält på detta område om vi skall kunna ge samma service som vår omvärld till våra medborgare.
Magnus Lundberg (c)