DELA

Gedigen kunskap behövs i Trump-tider

Harry Jansson (C) är givetvis frustrerad över att ett arbete som Åländsk Center inte vill vara med på går vidare.

Min avsikt är att landskapsregeringen, åländska politiker och den åländska befolkningen ska ha ett fullödigt beslutsunderlag för en av de största strukturella förändringarna på mycket länge. Post-Trump, post-brexit, vore det kanske skäl att reflektera över behovet av en gedigen kunskaps- och faktabas när man fattar beslut.

Nina Fellman (S)

kansli- och kommunminister