DELA

Ge upp LR, tvång leder inte framåt

Det är med beklagande Centerns lagtingsgrupp konstaterar att partierna i sittande landskapsregering inte förmår ta till sig utgången av försöket att med tvång slå samman kommunerna.

I en insändare den 12 mars fortsätter tre ministrar att utlova problem och sanktioner ifall kommunerna inte böjer sig för kravet att 15 kommuner ska bli tre.

I ett läge där det vore direkt absurt att lägga mera tid och resurser på den strandade tvångsreformen, kräver ministrarna till och med att få se förslagen till samgångsavtal. Det är tydligt att ministrarna förlorat sin verklighetsförankring när det gäller kommunfrågan.

Vi tar kraftigt avstånd från alla former av förtäckta hot riktade mot de kommunalt ansvariga. Vårt mål är att nästa landskapsregering direkt efter valet i oktober, återställer demokratin och respekten för den kommunala självstyrelsen.

Den åländska kommunkartan ska förändras men utgående från samtal och frivillighet istället för tvång och hot.

CENTERNS LAGTINGSGRUPP