Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Ge tunneln en ärlig chans

Ulf Weman kallar tunneldebatten för ett spel för gallerierna. Jag kan försäkra att det inte är ett ”spel” för oss skärgårdsbor, tvärtom. Vi brukare av skärgårdstrafik talar på allvar av erfarenhet och ser en möjlighet till att vända den negativa spiralen genom ett nytänk. Är Weman så övertygad att han utan opartiskt och uppdaterat underlag kan avfärda tunnelalternativet och är denne därmed okritiskt beredd att satsa på ett alternativ som inte genererar några fördelar alls, vare sig för skärgårdsbor i södra skärgården eller fritidsfolket i densamma, för att inte nämna totalekonomin eller miljöpåverkan? Om nytt underlag visar på bättre lösningar måste man åtminstone ge den en ärlig chans för prövning och inte bara för principens skull ”hålla linjen”.

RAINER JUSLIN (LIB)