DELA

Ge tiggarna på Ålandtillstånd och arbete

Vi är alla illa berörda över det tiggeri som nu blivit utbrett även på Åland. Vår omsorg om fattiga människor blandas med tankar på organiserad profitering på andras olycka.

Vi menar att det är dags att tänka nytt. Åland har egen behörighet både inom allmän ordning och penninginsamling. För all penninginsamling fordras idag ett tillstånd från landskapsregeringen, utom för just tiggeri. För att minska risken för organiserat tiggeri där pengarna hamnar hos andra än de som bäst behöver dem vill vi införa ett tillstånd för tiggare.

Genom att ändra Landskapslagen om penninginsamling ska tillstånd kunna ges för en symbolisk summa. Fördelarna med detta ”första steg” är att tiggaren kan vara trygg i att denne har rätt att tigga, under förutsättning att tillstånd beviljas och denne inte beter sig störande.

Dessutom ges myndigheterna en bättre överblick över tiggeriets omfattning, ev organisering och vilka som tigger på Åland.

Som nästa steg vill vi dra lärdomar från den så kallade Mariefredsmodellen. I Mariefred, med sina 2 000 invånare, lyckades man steg för stteg integrera bygdens alla romska tiggare i den lokala arbetsmarknaden.

Eftersom Åland har full behörighet också över främjande av sysselsättningen kommer vi att arbeta för att ett Mariefredsprojekt dras igång i Ams’ regi. Det krävs både hjärta och hjärna för att lyckas, vi behöver använda de möjligheter som står till buds.

Danne Sundman , Wille Valve (MSÅ)