DELA

Ge templet liv igen

Sittkoffs Gallerian är på tapeten i pressen. Man har kört ut månglarna ur templet.
Markströmsgränd, som går genom Gallerian från Torggatan till Strandgatan, är i stadens ägo och i stadsplanen avsatt som gatumark. Den västra delen av gränden får överglasas och kafémöblering som på en trottoar ingick i de ursprungliga planerna. Öppenheten och frisikten igenom passagen skulle bibehållas. Staden har avgiftsfritt arrenderat marken till Sittkoffs. Så har det fungerat i snart 20 år.

Nu har det uppförts en affärslokal över hela grändens bredd. Fastighetsbolaget lär säkert ta marknadsmässig hyra av affärsidkaren. Kanske det skulle vara dags att justera markarrendet efter marknadsmässiga principer?
Det är ju ändå fråga om stadens absoluta centrum och staden har skral kassa. Något annat bör inte godkännas av revisorerna. Affären kan annars bli ett besvärande prejudikat: gratis på stadens mark. Fastighetsbolaget har också fått använda marken för att bygga underjordisk parkering.
Enligt avtalet mellan staden och Sittkoffs rörande markens användning kan stadsstyrelsen uppta avtalet till prövning och ge nya föreskrifter. Kanske det är staden i egenskap av markägare som också skall ha sista ordet vad gäller de livgivande månglarnas vara eller inte vara i gränden?
Folke Wickström
Jerker Örjans