DELA

Ge Sjökvarteret arbetsro

Michael Hancock försöker i sin ledare den 9 februari att förstå och förklara situationen i Sjökvarteret. Även jag önskar en saklig diskussion och vill dessutom komma med några kompletteringar. Upprinnelsen till konflikten är att vissa i stadsledningen försöker tvinga Stiftelsen Sjökvarterets styrelse att sälja restauranglokalen till Niska, en affär som på sikt skulle försämra Sjökvarterets ekonomi. Som stöd har man Mikael Krafts kalkyler som jag vill hävde varken är hållbara eller långsiktiga. Utöver detta finns även andra skäl till varför Sjökvarteret bör äga restauranglokalen (jfr ÅSS/Segelpaviljongen, MSF/Club Marin).

Stadsledningens agerande bygger på antagandet att satsningar enligt Mikael Krafts plan skulle ta Sjökvarteret närmare stadens önskningar om självfinansiering. Jag tror ingen med sinne för ekonomi skulle hålla med om det. Den flytande scenen är bokstavligen pengarna i sjön och ombyggnad av båken till kafé är en mycket osäkrare satsning än att behålla restauranghuset och därigenom få en bättre inkomst på sikt. Dessutom måste man fråga sig om stiftelsen Sjökvarteret alls skall syssla med sådana satsningar.

Stiftelsens stadgar ger härvidlag följande vägledning (§2):

”Stiftelsens ändamål är att bevara och främja åländska traditioner och kultur inom olika områden förknippade med kust- och sjöliv, båt- och skeppsbyggeri och annat hantverk samt presentera och göra detta tillgängligt för allmänheten.”

Mycket tack vare dessa riktlinjer har Sjökvarteret fått sin unika karaktär och blivit den omtyckta och välbesökta plats det i dag är. Stadens enda uppgift är att tillsätta Stiftelsen Sjökvarterets styrelse. Låt det stanna därvid och låt styrelsen sköta affärerna med krögarna. Stadsledningens försök 2012 att få stiftelsen att sälja Sjökvarterets museum avskräcker. Kan vi inte bara vara lite nöjda med styrelsens arbete så här långt? Vad är det som är så väldigt fel? Jag håller helt med Michael Hancock: Staden får ganska mycket sjökvarter för 30 000 euro.

BERTIL KARLSSON

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp