DELA

Ge oss naturen tillbaka

Ge oss naturen tillbaka är rubriken på ett danskt program i TV med hundraprocent bondeFrank som programledare. Det är ett program som berör var och en om man tänker tillbaka. Naturen har ett sammanhang från minsta insekt till våra fåglar och djur till vår mat på tallriken. Programmet gick ut på att få upp ögonen för naturen.

Finns det inte pollinerande insekter vet vi inte vad som väntar oss. Utvecklingen går i rasand fart utan att hänsyn tas för det vilda i naturen. Att våra fåglar har minskat på senare år, har väl alla med synförmåga märkt, småfåglarna som lever på insekter och vilda frön minskar i samma takt som de klippta gräsytorna växer. Fjärilar, blomflugor,vildbin med flera finner ingen föda i gräsmattorna. Robotgräsklipparna är ett teknikens underverk, men den tar ingen hänsyn till vad som finns på marken: insekter, blommor, gräshoppor, vårtbitare med mera.

De snaggade gräsytorna har ökat när det går per automatik, det ser man som en tydlig tendens.

 

Det har vuxit till en stor industri att tillverka fågelmat. Folk i stugorna matar fåglar som aldrig förr, vi vill ju alla värna om fågellivet, samtidigt som man klipper bort gräs och blommor som är deras naturliga miljö att söka föda i.

Skulle vi inte vara så frikostiga att mata fåglarna skulle det försvinna ännu mer, jag ser fågelmatning som konstgjord andning. Men som det nu är skall vi fortsätta att mata fåglarna och njuta av de glada, glättigga, spralliga levnadsglada varelserna på fågelbordet.

 

Tillbaka till Danmark, där har de engagerat skolungdomen att en dag på hösten gå ut och samla frön från vilda blommor och växter, för att på våren sås ut på sterila gräsmattor.

Vi på Åland vill ju vara i framkant i alla sammanhang, varför inte här också göra som de gör i Danmark. Något som skolorna kunde ta tag i och lära sig, och få denna för naturen viktiga fråga belyst för det unga uppväxande släktet.

På senare år har det blivit populärt att göra så kallade insektshotell, det visar på en gryende medvetenhet om våra sterila miljöer och det är bra, men det är en droppe i havet. Men det kan vara ett första steg på vägen att få naturen tillbaka.

 

Vad gör vi med våra allt större gräsmattor? Har man bollsporter där är det hög risk för fönstren i närheten. Det kallas lite elakt för gröna öknar.

Gräsmattorna är i de flesta fall nog bara att titta på, och räkna dagar till nästa klippning. Nej vi måste tänka om, bort med det sterila, så vilda blommor och låt gräset växa och välkomna pollinerande inseker fjärilar och blomflugor på gården. Det jag skriver går förstås inte att förverkliga i en handvändning. Det får ta tid att tänka i nya banor.

Insektshotell är en bra början till ett nytt tänk. Det kan vara så också med fåglarna; de har blivit matade av goda människor i flera fågelgenerationer, skulle det upphöra kan de då leta sig mat på egen hand? Det finns väl ingen forskning på det området, men det kan vara en anledning att gå med korta steg för att få naturen tillbaka, att alla får vänja sig med nya vanor och andra vyer.

ROGER FAGERHOLM

MILJÖGUBBE