DELA

Ge kvinnorna viktiga poster i partierna

Feminismen är den enda vägen framåt om man vill ha fler kvinnor i politiken, men det måste börja tidigare. Vi måste ge flickor tankarna om att de är viktiga, att deras möjlighet till att påverka är reell och viktig. Alla vill ha fler kvinnor in i lagtinget. Men få är villiga att göra de förändringar som krävs.

Det är bra. Det behövs flera synsätt på samhället är vita medelålders män. Men det som Feministparaplyet, och nu senast Harriet Lindeman och Gunnevi Nordman i ÅT i måndagens tidning, glömmer bort att nämna är att om man vill ha en feministisk (dvs jämställd) politisk församling. Då måste man också föra en politik som främjar feminism, man måste ha partiorganisationer som främjar jämställdhet. Så vill partierna att de skall vara jämställda så måste de börja föra en politik som är jämställd. De måste ha en partiorganisation som är jämställd.

Vi Socialdemokrater har inte ett problem med det. Vi har en, om man räknar in lantråd och ministern en fullständigt jämställd grupp könsmässigt. Så det är uppenbart att vi har en politik som riktar sig till och som uppskattas av både kvinnor och män. Även i fullmäktige har vi en helt jämställd grupp. Vi har fyra män och tre kvinnor, men vår förste inhoppare är kvinna, så hade vi fått 30 röster till hade det varit 4-4 där också.

Vi är glada över det, men vi skulle gärna se fler kvinnor i de andra partierna. Kanske de andra partierna borde börja fundera på om det ligger någon kausalitet bakom deras politik och bristen på kvinnor i deras led. Ett sätt att starta den trenden kunde vara att faktist ge viktiga uppgifter i partierna till kvinnor också och diskutera saker som kvinnor tycker är viktiga. En annan, och mycket viktigare, är att sluta säga åt flickor att deras plats är i som underordnade pojkarna. Vilket är ett mycket större arbete. Men vardagssexismen är stor i samhället fortfarande och behöver bekämpas varhelst den sticker upp sitt tryne.

Igge Holmberg, feminist