DELA

Ge klara besked om ÅHS

ÅHS har figurerat flitigt i tidningarna de senaste åren, men efter den senaste presskonferensen finns det för många frågetecken som kräver ett svar. Den bild man får från tidningsreferaten är att läkarna tjänar för mycket och att de far för ofta på alltför dyra utbildningar.

ÅHS:s uppgift, att förse ålänningarna med bra sjukvård, är vi alla överens om. Att det kostar betydligt mer än andra sjukvårdsdistrikt pga. att Åland är en ö har vi alltid varit medvetna om, men hittills har våra politiker låtit det kosta. Vem vill bo på en ö som inte kan garantera sina invånare en bra sjukvård på sitt modersmål? Att det kanske inte är så attraktivt att jobba på Åland som läkare har vi också varit införstådda med. Alla vill ha kollegor att diskutera med, men många av läkarna inom ÅHS är helt ensamma inom sitt område, eller har i bästa fall en eller två kolleger. Men denna nackdel har ÅHS försökt kompensera med ett gott arbetsklimat och minst lika bra möjligheter till vidareutbildning som läkare inom andra sjukvårdsdistrikt.

ÅHS verkar nu dra in alltmer på möjligheterna för läkarna att vidareutbilda sig. Om jag får hjärtproblem eller någon dödlig sjukdom, vill jag gå till en läkare som trivs med sitt jobb, får en skälig lön för sitt arbete och, framför allt, har kunskap om de allra senaste behandlingsmetoderna inom medicin. Då kan jag känna mig trygg i förvissningen om att jag får den bästa tänkbara vård i mitt fall. Jag vill inte gå till en läkare som inte har fått åka på någon vidareutbildning, är dåligt betald och dessutom inte trivs på sitt jobb. I längden kommer ÅHS:s restriktiva hållning till vidareutbildning att leda till att alltfler patienter måste remitteras till andra sjukhus, vilket är mycket dyrare än att vårda dem på Åland. Dessutom kommer denna destruktiva hållning att leda till läkarflykt. Varför stanna kvar inom ÅHS när omvärlden ropar efter läkare?

Jag ber att tidningen listar vilka läkare som har åkt på vilka utbildningar och vad det har kostat. Om det är läkare som har patientkontakt är det bara till oss skattebetalande ålänningars fördel. Om det är administrerande läkare är det enbart till den egna fördelen. Men låt oss själva få bedöma hur det ligger till!
På senaste presskonferensen sades också att läkarlönerna stigit med 19 %. Jag ber återigen att tidningen tar fram underliggande fakta. Är det grundlönerna som stigit eller är det så att läkarbristen gjort att det arbetats mycket övertid? Eller är det så att nyrekryteringarna har kostat? Låt oss se siffrorna och själva bedöma!

Raljerande säger ÅHS:s ordförande att ”det är ju inte precis städerskorna inom ÅHS som har rest” om möjligheterna för personalen att ”åka på resor”. Självklart behöver ÅHS:s städpersonal vidareutbildning, men om en städare har ett svårlöst problem har hon eller han uppskattningsvis 60 kolleger att diskutera, jämfört med läkare som kanske inte ens har någon kollega. Dessutom är det mycket billigare att ordna vidareutbildning på Åland för städpersonal än skicka iväg dem till annan ort. Men hur ska man ordna vidareutbildning för t.ex. en barnläkare på Åland? Självklart är det billigare att skicka honom eller henne till en annan ort.

Jag förutsätter att ÅHS:s styrelseordförande, liksom hennes parti, reser på lika villkor som hon kräver att läkarna gör. Utan dagtraktamente, på absolut billigaste sättet, buss istället för egen bil, och bor på budgethotell. Jag hoppas att tidningen vid årets slut kontrollerar att så har gjorts!
Frisk skattebetalare