DELA

Ge hemvårdsstöd för syskon

Härligt att det diskuteras om höjning av hemvårdsstöd, men själv tror jag att integreringen i dagisverksamheten hjälper många barn som har det svårt hemma. Insynen, samt stödet från det sociala samhället kan ibland vara en viktig livlina för vissa barn, speciellt barn över 3 år.
Däremot anser jag att lagen om hemvårdsstöd för barn under 3 år är lite föråldrad. I dag får man inget hemvårdsstöd om man väljer att inte utnyttja kommunal dagvård när man är mammaledig. Kan förstå att man inte får för den lilla babyn man är hemma med under mammaledigheten men att man ej heller får för storebror som är under 3 år är absurt. Folkhälsan måste stänga parkverksamheten för att denne inte utnyttjas, medan daghemmen är fullsatta med halvtidsbarn på ”lilla sidan” inom kommunala dagvården. Detta är väl huvudlöst!
Hemvårdsstöd för syskonen under 3 år om föräldrarna väljer att ha dem hemma. Detta är bättre för barnen, föräldrarna och samhället, tycker jag!

Undrande föräldrar