DELA

Ge Föglö-borna besked!

Under det senaste året har Föglö trafiken varit mins sagt turbulent! Först har hela trafiken under bygget av färjfästen omdirigerats så att resvägen blivit längre. Därefter har den nya färjan blivit försenad och åter försenad. Utlovade start datum har skjutits upp många gånger.
Föglöborna har tåligt funnit sig i dessa olägenheter. Nu har tålamodet dock tagit slut i och med de senaste manövrerna. Skarven som skulle ha börjat trafikera står fortfarande vid kaj. Samtidigt har trafiken åter omdirigerats från Degerby till Överö med längre resor som följd. Dessutom har en mindre färja satts på rutten och flera omfattande avbrott i trafiken har skett. Det har inneburit att viktiga transporter bland annat fiskbilar till och från Föglö blivit stående och varorna har inte nått fram till kunder på utlovad tid. Transporter har fördyrats. Föglöborna, privatpersoner och företagare, kan finna sig i olägenheter om det kan vara motiverat och förklaras.

Avsaknad av information från trafikavdelningen samt omotiverade omdirigeringar av tonnage är dock svårt att acceptera. Alla måste i sin verksamhet ha en möjlighet att ha framförhållning , annars drabbas särskilt näringslivet hårt.
Nu måste Fögöborna få besked av trafikavdelningen och landskapsregeringen.
När kommer m/s Skarven att börja trafikera på Föglölinjen ? På vilket sätt kommer trafikavdelningen att framöver förbättra informationen till medborgarna om trafikarrangemang så att enskilda människor och företagare har förutsättningar att planera sina verksamheter.? Kommer ersättningar att utgå för bland annat dyrare transporter och andra inkomstbortfall? Blir det en ordentlig revision och utredning av Skarv-soppan?
Torsten Sundblom