DELA

Ge flitpengen till de flitiga

Att Nya Ålands Harriet Tuominen och jag har olika uppfattning om vad som är en rättvis och bra skattepolitik visste jag på förhand eftersom skatter är en mycket ideologisk fråga.
Att Harriet inte förstår vad som avses med vedertagna begrepp som skattetryck och marginalskatt visste jag däremot inte men det är ju snarare hennes än mina problem.

När det gäller rättvisan i sakfrågan hur man borde återbetala flitpengen till Ålands överlag mycket duktiga och produktiva skattebetalare så tycker jag att det allmänna avdraget i kommunalbeskattningen är oslagbart. Rättvisan finns i och men att avdraget står i direkt proportion till hur mycket skatt man betalt in.
Den som varit mycket solidarisk och betalt in mycket skatt får då ett större avdrag än den som varit mindre solidarisk och betalt in mindre skatt. Att ”ge flitpengen till de flitiga” kunde bli ett mycket fint åländsk måtto som är rättvist och som uppmuntrar till arbete och välfärd.
Anthonio Salminen (fs)
http://tonysalminen.blogspot.com/

Avdrag i kommunalbeskattningen ger pengar till de flitiga, som betalar kommunalskatt. De som bidrar till flitpengens storlek genom kapitalskatt till staten, enbart eller till största delen, är per definition lata?
Vi kanske kan enas om att det inte finns något enkelt system som ger rättvisa åt alla.
Harriet Tuominen