DELA

Ge ditt stöd åt Rädda Lumparn

Föreningen har funnits sedan 2014 och har verkligen blivit ”varm i kläderna”. Arbetet går ut på det som föreningens namn säger, men det kan ske på många olika sätt. För att känna ännu mera stöd i ryggen vill vi att allmänheten värnar vårt arbete och att många flera deltar i aktiviteter som är till för allmänheten.

Årets viktigaste uppgifter är att förmå berörda parter förbättra vattenmiljön i det dikes- och sjösystem som går från Gunnarsby och Guttorp via Svinösund ut i Lumparn. Det har konstaterats att vattenkvaliteten i till exempel sjön Träsk är så dålig att det är ett rekord som är svårt att slå.

Om utsläppen av kväve och fosfor stoppas, så kan restaurering av sjöar och förbindelsediken påbörjas. Visionen är att det skall blomma näckrosor i Träsk igen. Abborre, gädda, sik och gös skall leka för att fiskas upp i Lumparn med omnejd.

En bärande del i Rädda Lumparns arbete är dikesvandringar. Att med kunnig ”tolk” gå längs diken och få dem att berätta hur vattnet och miljön mår, ger bra tips om åtgärder som behövs. Byggande av våtmarker- för att bromsa vattenflödet så att fosfor och kväve stannar innan vattnet når Lumparn är aktuellt. Detta har gjorts i Lumparland vid Kapellviken och i Storängsdiket som rinner ut i Jomala vik.

I förlängningen handlar det om att konstruera diken på rätt sätt, så att diket ”renar sig själv”. Våtmarkerna kan förbättra kvaliteten på vattnet i Lumparns många och grunda vikar. Lumparn i sig är tillsvidare ingen katastrof, men många anslutande vatten är i riktigt dåligt skick.

Om Rädda Lumparn lyckas med sin målsättning, så kan vår närmiljö göra oss mycket lyckligare. Barn i alla åldrar kan simma i sjöar och vikar. Tillgången på fisk har återställts och vår egen del av Östersjöns nersmutsning krymper. Den globala miljöförstörelsen som påverkar oss kommer inom en nära framtid att kräva bättre vård och ansvar för det vatten vi använder till mat och dryck, till tvätt och helt enkelt dagligt liv.

Råvattnet får inte utsättas för mera negativ påverkan än vad som redan sker. Vi vet att nederbörden liksom temperaturen förändras. Detta gör att vatten, som vi ansett funnits i obegränsad mängd, kan bli en bristvara. Rädda Lumparn r.f. vill få allmänheten att vakna i tid. Om vi reagerar på varningstecknen och arbetar i riktning för ett hållbart samhälle, så behöver vi inte vara rädda, utan på ett positivt sätt ta ansvar för vårt eget och kommande generationers välbefinnande.

Men din hjälp kan behövas för att Rädda Lumparn skall lyckas.

BJÖRN GUSTBÉE
TORBJÖRN SJÖBLAD
STYRELSEMEDLEMMAR I FÖRENINGEN