DELA

Ge dina synpunkter på hemvårdsstödet

Ålands landskapsregering håller för närvarande på att revidera lagen om stöd för vård av barn i hemmet, den sk hemvårdsstödslagen.
Hemvårdsstödet är det ekonomiska stöd som vårdnadshavare får från kommunen under den tid barnet är under tre år och inte använder kommunens barnomsorg. För närvarande är grunddelen i detta stöd 390 euro/månad. Till detta kan man också få ett tillägg för syskon och utöver detta en tilläggsdel om familjens inkomster är små. Hemvårdsstödet ger också ekonomiskt stöd för så kallad partiell vårdledighet.

Nu vill landskapsregeringen ge intresserade en möjlighet att framföra sina synpunkter på hur ett bättre sådant stöd kunde utformas så att målsättningen att skapa ett förhöjt, jämställt och flexibelt hemvårdsstöd som är anpassat för dagens arbetsmarknad och till olika familjers behov, främjar valfrihet och som har ett tydligt barnperspektiv.
Stödet ska förändras så att det i realiteten är ett alternativ även för hushåll med små inkomster och för vårdnadshavare som inte lever samman i samma hushåll. De ekonomiska och socialpolitiska konsekvenserna klarläggs i syfte att höja hemvårdsstödet, dvs. att höja hemvårdsstödet så att fler kunde ha möjligheten att själva bestämma hur omsorgen om små barn under tre år kunde göras möjlig.
Det är viktigt att beakta barnets, vårdnadshavarnas samt kommunernas perspektiv.
Synpunkterna kan framföras på e-postadress: socialvard@regeringen.ax före den 1 oktober. De synpunkter som redan inlämnats till Rädda Barnen r.f. kommer att beaktas. En annons i vardera lokaltidning torsdag 18.9 uppmanar alla intresserade att meddela oss deras synpunkter.
Carina Aaltonen,
socialminister och ordförande i arbetsgruppen för ett förnyat hemvårdsstöd.
Ulla Rindler-Wrede,
sekreterare i arbetsgruppen